DCL Björksätra

DCL Björksätra

PROJEKT: Studentbostäder
UPPDRAGSGIVARE: Garantum
VÅR ROLL: Public affairs-rådgivning
REFERENS: Martin Berchthold, VD, Studentbostadsfonden