Silverskopan 3

Silverskopan

PROJEKT: Bostäder och kommersiellt
UPPDRAGSGIVARE: AFA Fastigheter
VÅR ROLL: Vi leder program- och planarbete för fastigheten Silverskopan 3 i södra Sabbatsberg. Vårt uppdrag innefattar PA-ledning, affärsledning och projektledning i program- och planfas samt genomförandefas.
ARKITEKT: Aleksander Wolodarski
REFERENS: Tomas Ingemarsson, Fastighetschef, AFA Fastigheter